Kodėl brandi siela nesutaria su vaikiška

Dvasingų pažinčių tarnybos „Meilės harmonija“ vadovė Vilma Šiaučiūnienė

„Gyvenime neretai į porą sueina dviejų skirtingos brandos sielų žmonės. Ar jiems kartu lengva? Kai vienas – brandžios, kitas – vaikiškos sielos, šių žmonių vertybės iš esmės skiriasi. Vaikiškos sielos užduotys – užauginti vaikus, siekti karjeros, sulaukti šlovės ir pripažinimo. Vaikiška siela – įtaresnė,inertiškesnė – visiška priešingybė brandžiai sielai, kuriai būdingas subtilumas, jautrumas, kuri mėgsta harmoniją, nori padėti žmonėms. Susituokusios tokios sielos sunkiai supranta viena kitą, todėl neretai jų bendravimas virsta nesusipratimu. Brandžiai sielai sunkiai suprantami vaikiškos sielos tikslai –veržtis į priekį, kovoti, lipti per kitų galvas, bet kokia kaina pasiekti tikslą, nes ji veikia priešingai – išmintingai, ramiai ir kantriai. Tokia sąjunga gali byloti apie tai, kad praėjusiame gyvenime šios sielos galbūt buvo skirtingų frontų kariai ir šiame gyvenime susitikę kaip vyras ir žmona turi harmonizuoti savo santykius.“

„Geras žurnalas“ Nr.17 2013-04-24 – 05.01